Miten hankkia ekologinen sähkösopimus?

Ekologisella sähkösopimuksella tarkoitetaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä joka myydään sinulle, tietenkään kaikki sähkö mikä sähköverkossamme liikkuu ei ole uusiutuvalla energialla tuotettua mutta voit vaikuttaa tähän valitsemalla itsellesi ekologisen sähkösopimuksen. Kirjaamme alle uusiutuvan energian yleisiä hyötyjä ja haittoja jotta voit valita itsellesi parhaimman ekologisen sähkösopimuksen.

Tuulivoima

Tuulivoima on vähäpäästöistä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, tuulivoiman CO2 päästöt ovat 10 g/kWh. Suomessa tuotetusta sähköstä noin 6-7% on tuotettu tuulivoimalla, tuulivoima on tehokas tapa tuottaa sähköä mutta sen kompastuskivenä on se ettei aina tuule tarpeeksi kovaa jotta saisimme sähköä tuotettua. Tuulivoima myös aiheuttaa ympäristölle haittaa, haittoina on esimerkiski hakkuut jotta saadaan turbiini rakennettua, kuten myös turbiinin ääni ja ulkoasu saattaa häiritä joitakin meistä. Tuulivoiman hyötyinä ovat pienemmät CO2 päästöt koska tuulivoima syrjäyttää fossiilisilla tuotettua sähköä ja energian lähteenä on tuuli. Tuulivoimaloissa käytettävistä materiaaleista pystytään jopa 80 prosenttia kierättämään. Tuulivoima tuottaa 6-9 kuukaudessa energiaa enemmän kuin sen valmistukseen, purkuun ja kuljetukseen on kulunut.

Miksi sitten valita tuulivoima? Tuulivoiman tarkoituksena on tuoda uusia vaihtoehtoja markkinoille jotta saataisiin uusiutuvia energia lähteitä enemmänkin kehitettyä tulisi tuulivoimaa ostaa, ostamalla tuulivoimaa saadaan myös tuulivoimaloille maksettavia tukia pienennettyä. Mikäli haluat tuulivoimaa katso tästä Ilmatar sähköyhtiön tarjoama tuulivoima sopimus.

Tuulivoimasta jopa 70 prosenttia tuotetaan vuoden kylmimpinä kuukausina, Talven aikana sähkö tuotetaan enemmän koska ilma on tiheämpää joka mahdollistaa sen että samasta ilmamäärästä saadaan tuotettua enemmän sähköä. Tuulivoima voi tosin tulla jo 2068 hyödyttömäksi koska on arveltu että jos ilmastomme jatkaa tähän tahtiin lämpenemistään niin eteläisessä suomessa ei ole talvea lainkaan joka taas heikentää tuulivoiman tuotantoa, tuulivoimaa tuotetaan suomessa 5MW teholla vuositasolla.

Aurinkovoima

Aurinkovoima on vähäpäästöistä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, aurinkovoiman CO2 päästöt ovat 50g/kWh. Suomessa tuotetusta sähköstä noin 80,4 MW vuodessa. Aurinkovoima on tehokas tapa tuottaa sähkö mutta aurinkovoimaa voidaan tuottaa vaina keväästä syksyyn ja tuotanto on melko vähäistä suomessa (aurinko säteilee neliömetrin alueelle vuodessa tuhat kilowatti tuntia). Aurinko voimaa on tarjolla ainakin 6,5 miljardiksi vuodeksi joten se on erittäin kannattavaa sen puolesta, lisäksi paneelien käyttöikä on yleisesti 20-30 vuotta joten sinäaikana saat vähennettyä reilusti omaa hiilijalanjälkeäsi. Aurinkoenergiassa on hyvä muistaa että itse paneeli ei tuota CO2 päästöjä, vaan paneeleissa on päästöjä valmistuksesta asennukseen jotka lasketaan tähän, siksi aurinko voima on kannattavempi ratkaisu kuin tuulivoima. Aurinkopaneelien valmistuksessa käytetään harvinaisia materiaaleja joiden resurssit pienentyy kun niitä louhitaan paneeleihin. Aurinkopaneelien kierrätysaste on noin 80-85% joten kierätettävyydellä aurinkovoima päihittää tuulivoiman. Mikäli haluat valita itsellesi aurinkovoiman voit tehdä sen tästä.

Vesivoima

Vesivoima on vähäpäästöistä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, vesivoiman CO2 päästöt ovat 15g/kWh. Suomessa tuotetusta sähköstä vesivoimalla tuotetaan sähköä 3 190 MW vuodessa. Vesivoima on erittäin vähäpäästöistä energiaa mutta tässäkin on omat haittansa, vesivoimalat tukkivat vaelluskalojen reittejä, tätä ollaan korjaamassa erilaisilla kalaportailla tai reiteillä. Vesivoimaa on tarjolla reilusti ja kun voimme kehittää voimaloitamme niin että vaelluskalat pääsisivät kutu paikoille niin saisimme suomessa vähennettyä CO2 päästöjä tämän energia muodon osalta. Vesivoima on myös luotettava energia muoto koska vedenmäärä ei koskaan pääse loppumaan ja vesivoimaloissa säädelläänkin veden tasoa jotta tuotantoa saadaan tarvittaessa lisää tai vähennettyä. Vesivoima itsessään on täysin päästötöntä eikä se myöskään saastuta ympäristöä. Vesivoiman huonona puolena on ympäristöön aiheutuvat haitat vaelluskalojen osalta, mikäli haluat valita itsellesi vesivoiman voit tehdä sen tästä.